Menu

Målet med retningslinjen er å informere deg som bruker om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hva de vil bli brukt til, samt hvilke rettigheter du har.

Personvernregler for Statsforvalterens Imageshop fotoarkiv

Statsforvalteren (heretter kalt “vi” eller “oss”) er ansvarlig for dine opplysninger i Imageshop. Opplysningene behandles i henhold til gjeldende lover og regler, inkludert Personvernforordningen (GDPR).

Screentek as er vår leverandør og databehandler av fotoarkivet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av fotoarkivet lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Statsforvalteren og Screentek som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Statsforvalterens fellestjenester og Screentek regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er informasjon som kan kobles til en enkeltperson.
Eksempler kan være navn, fødselsnummer, e-post- og boligadresse. Et bilde, en video eller lydklipp kan være identifiserende avhengig av situasjonen.

Hvordan bruker vi opplysningene om deg som er avbildet/har lydopptak/filmer i bildebanken?

Personopplysningene kan kun brukes til det du avgir samtykke til. Det betyr at du må huke av for hvert bruksområde du gir tillatelse til. Eksempler på dette kan være intern bruk, sosiale medier eller i pressesammenheng. Når et bilde, lydklipp eller film av deg lastes opp vil du få forespørsel om å avgi samtykke. Der vil du bli presentert for detaljerte valg og kan velge å si nei til bruk.

 

Kort beskrivelse av hva de forskjellige kategoriene for bruk betyr:

Intern:

Når du samtykker til intern bruk så kan bilde, lyd eller video bli brukt på interne samhandlingsplattformer og på intranett for ansatte gjennom for eksempel artikler eller presentasjon av prosjekter og lignende.

Presentasjoner og rapporter m.m:

Når du samtykker til presentasjoner og rapporter m.m så betyr det at Statsforvalteren kan benytte disse i arbeidsrelevant sammenheng i form av presentasjoner på samlinger og lignende.

Presse:

Når du samtykker til pressebruk så vil det si at Statsforvalteren kan benytte bilde, lyd eller video i ekstern kommunikasjon. I pressesammenheng kan det bety avisartikler, intervjuer eller lignende.

Sosiale medier:

Når du samtykker til bruk i sosiale medier så vil det innebære at Statsforvalteren kan benytte bilde, lyd eller video i ekstern kommunikasjon på plattformer for sosiale medier. Dette innebærer at innholdet også da blir lagret hos en ekstern part.

Web:

Når du samtykker til bruk på web så innebærer det eksternt rettede nettsider, presentasjoner, rapporter og publikasjoner, webinar m.m.


Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å trekke samtykket tilbake når som helst. Dette gjør du ved å sende en e-post til stafpost@statsforvalteren.no. Du kan trekke tilbake samtykke til alt bruk, eller til spesifikke kategorier som er nevnt over. Dersom du trekker tilbake samtykke der du tidligere har samtykket til ekstern bruk på web/sosiale medier finnes det en mulighet for at personopplysningene er kopiert eller at de ikke lar seg slette uten videre.


Slik kan du kontakte oss

Dersom du har spørsmål i forbindelse med disse retningslinjene for personverneller har andre spørsmål til oss vedr dine persondata eller mediebanken forøvrig, så kan du kontakte oss på:

E-post: stafpost@statsforvalteren.no 
Eller på telefon: 37 01 78 00


Disse retningslinjene ble oppdatert den 21.05.2021